Վլադիմիր Խոջաբեկյան, Արցախը փորձության ժամին, Երևան, 1991թ.

Բովանդակություն