Գովազդ Հայ կյանք շաբաթաթերթում, Փարիզ, 1931

Հայ կյանք, 31 յունուար, 1931թ., թիվ 1։ Պատկերազարդ երկշաբաթաթերթ, Փարիզ

Տպարան Արաքս. Թոփալյան եղբայրներ։ Գեղարվեստական տպագրություն. Մաքուր, ճաշակավոր և աժան
Տպարան Արաքս. Թոփալյան եղբայրներ։ Գեղարվեստական տպագրություն. Մաքուր, ճաշակավոր և աժան
Ռադիո Արաքս. Բ. Դեմիճյան։ ՌադիոԱրաքս. Առաջին հայ վաճառանիշով Ռադիոյի գործիք մը
Ռադիո Արաքս. Բ. Դեմիճյան։ ՌադիոԱրաքս. Առաջին հայ վաճառանիշով Ռադիոյի գործիք մը
Փարիզահայ վարպետ լուսանկարիչը
Փարիզահայ վարպետ լուսանկարիչը
Տպարան Արաքս. Թոփալյան եղբայրներ
Տպարան Արաքս. Թոփալյան եղբայրներ