Ազգային մամուլ. Գրիգոր Քեոսեյանի ծաղրանկարը

«Սփյուռք», 14 մարտի, 1959թ., թիվ 5, Բեյրութ

Ազգային մամուլ. Գրիգոր Քեոսեյանի ծաղրանկարը
Ազգային մամուլ. Գրիգոր Քեոսեյանի ծաղրանկարը