Մուսալեռ, հարիսայի օրհնություն, 1976թ. սեպտեմբեր

Մուսալեռ, հարիսայի օրհնություն
Մուսալեռ, հարիսայի օրհնություն, 1976թ. սեպտեմբեր