«Համշենցիք» պարի խումբը Սարդարապատի տոնահանդեսում ելույթի պահին։ 1983թ. մայիսի 19

«Համշենցիք» պարի խումբը Սարդարապատի տոնահանդեսում ելույթի պահին
«Համշենցիք» պարի խումբը Սարդարապատի տոնահանդեսում ելույթի պահին։ 1983թ. մայիսի 19