Խաղողագործությունը Հին Հայաստանում. լուսանկարներ

Ցուցադրություն Երևանի Կոնյակի գործարանում, դեկտեմբերի 26-27, 2015թ.

Սափոր միականթ, կավ, VIդ. մ.թ.ա.
Սափոր միականթ, կավ, VIդ. մ.թ.ա.
Կոնյակ Արարատ Էրեբունի, հնացումը 30 տարի
Կոնյակ Արարատ Էրեբունի, հնացումը 30 տարի
Եղջերագավաթ ցլի գլխով, արծաթ, IVդ մ.թ.ա.
Եղջերագավաթ ցլի գլխով, արծաթ, IVդ մ.թ.ա.
Եղջերագավաթ ցլի գլխով, արծաթ, IVդ մ.թ.ա.
Եղջերագավաթ ցլի գլխով, արծաթ, IVդ մ.թ.ա.
Եղջերագավաթ նժույգի առաջամասով, արծաթ, Vդ մ.թ.ա.
Եղջերագավաթ նժույգի առաջամասով, արծաթ, Vդ մ.թ.ա.
Եղջերագավաթ նժույգի առաջամասով, արծաթ, Vդ մ.թ.ա.
Եղջերագավաթ նժույգի առաջամասով, արծաթ, Vդ մ.թ.ա.

viticulture-erebuni-2 viticulture-erebuni-3 viticulture-erebuni-4 viticulture-erebuni-5 viticulture-erebuni-6 viticulture-erebuni-7 viticulture-erebuni-8 viticulture-erebuni-9 viticulture-erebuni-15 viticulture-erebuni-16