Գրիգոր Արծրունին գիմնազիստ

Գրիգոր Արծրունին գիմնազիստ