Երեմիա Արծրունու հայրը՝ Գևորգ աղա Արծրունին

Երեմիա Արծրունու հայրը՝ Գևորգ աղա Արծրունին