Ծաղրանկարը Սուքիաս Թորոսյանի
Ազգ, 5 հունիսի, 1991թ.

Ծաղրանկարը Սուքիաս Թորոսյանի Ազգ, 5 հունիսի, 1991թ.
Ծաղրանկարը Սուքիաս Թորոսյանի
Ազգ, 5 հունիսի, 1991թ.