Կ. Սմբատյան։ Հայ ժողովրդական հեքիաթ

Կ. Սմբատյան։ Հայ ժողովրդական հեքիաթ