Աղբյուր՝ Վարդան Դեվրիկյան, Չսկսված և չավարտված պատերազմը, Երևան, 2004թ. «Ար», 18 դեկտեմբերի, 1992թ. Յուրաքանչյուր ժողովուրդ իր պատմության բախտորոշ պահերին գտնում է իր միայնակ հերոսին, որը կամ հաղթում է չար վիշապին,…
Continue Reading »