Աղբյուր՝ Վարդան Դեվրիկյան, Չսկսված և չավարտված պատերազմը, Երևան, 2004թ. «Դպրություն», 17-23 դեկտեմբերի, 1992թ. Եթե մեր հանրապետությունում դպրոցական կյանքը և ուսումնական գործընթացը պայմանավորված են օրավուր ծանրացող սոցիալ—տնտեսական վիճակով, ապա Արցախում, ուր…
Continue Reading »