Հայկական ողբերգությունը

Համբավաբեր, 3 հունվարի, 1916թ., թիվ 2 Կովկասի հայոց բարեգործական ընկերության Հայկական ողբերգությունը «Contemporary Rueview» թերթի մեջ հայոց հարցի մասին տպագրված է Վիլյամի հոդվածը, որ քաղվածորեն առաջ ենք բերում։ Քաղաքակրթված աշխարհը…
Continue Reading »

Կովկասի հայոց բարեգործական ընկերության տեղեկագրից. հունվար 1916թ.

Համբավաբեր, 3 հունվարի, 1916թ., թիվ 2 Կովկասի հայոց բարեգործական ընկերության տեղեկագրից – Գանձակ — Տեղիս որբերը ժողովվել են սեպտեմբերի 10-ից. Նրանց թիվը հասնում է 89-ի, մեծ մասը Վանա վիլայեթից, որոնցից…
Continue Reading »
Համբավավեր

Հայ գաղթականներ. հունվար 1916թ.

Համբավաբեր, Հասարակական-գրական շաբաթաթերթ Կովկասի Հայոց բարեգործական ընկերության, 3 հունվարի, 1916թ., թիվ 2 Համառոտ տեսություն գաղթականության ծագման, արդի կացության ԿՀԲ ընկերության և Հայկական Կենտրոնական կոմիտեի գործունեության Թուրքիայի պատերազմը ունեցավ հայ ժողովրդի…
Continue Reading »
Համբավավեր

Հայ գաղթականներ. դեկտեմբեր 1915թ.

Համբավաբեր, Հասարակական-գրական շաբաթաթերթ, Կովկասի Հայոց բարեգործական ընկերության, 20 դեկտեմբերի, 1915թ. 1915թ. դեկտեմբերի 20-ին «Համբավաբեր» թերթի առաջին համարի խմբագրականում գրված էր. Համբավաբեր, Հասարակական-գրական շաբաթաթերթ Կովկասի Հայոց բարեգործական ընկերության   Մեր ճակատագրի…
Continue Reading »