Հայրենիք

Ատրպատականի գոյամարտը. Սմկոյի դավադրությունը

Ատրպատականի գոյամարտը. Սմկոյի դավադրությունը Գրեց՝ Վազգեն: Հայրենիք, 1930թ., դեկտեմբեր, թիվ 2 Մաս 1 | Մաս 2 Քանի մը օր ետքը Շարաֆխանե ուղարկվեցավ Աղբակցիներու խումբը, որ Շարաֆխանեի մեջ կովկասյան թաթարներեն, տեղական…
Continue Reading »

Ատրպատականի գոյամարտը

Ատրպատականի գոյամարտը Գրեց՝ Վազգեն Հայրենիք, 1930թ., դեկտեմբեր, թիվ 2 Սալմաստի հայոց ներկայացուցչական ժողովը։ Կռիվ Քանլի Դերեի մեջ Սկիզբը Ատրպատականի քրիստոնյաները, որոնք երկու անգամ, որպես չեզոք կառավարության հպատակներ չէին գաղթած և…
Continue Reading »

Ատրպատականի գոյամարտը

Ատրպատականի գոյամարտը Գրեց՝ Վազգեն Հայրենիք, 1930թ., հոկտեմբեր, թիվ 12 (66) Ռուսները կայրեն Դիլման և Խոյ 1917 թվի նոյեմբերին ռուսները վերջնականապես դատարկեցին Ուրմին, Հեյտարապատը, Շարախ-խանեն, Խոյն ու Սալմաստը՝ թողնելով պատերազմական խոշոր…
Continue Reading »