Կայքում տեղադրվում են հայկական և արտասահմանյան լրատվամիջոցների հոդվածներ, հրապարակումներ, թարգմանություններ, ինչպես նաև՝ լուսանկարներ և արխիվային նյութեր։ Մեր հիմնական ուղղությունը Հայաստանի 1990-94թթ. իրադարձություններն են, սակայն անդրադարձ կա նաև այլ ժամանակաշրջաններին։